Przewodnik po Krakowie

Przedstawia Kościół św. Andrzeja.

Kościół św. Andrzeja na Okole został wybudowany w latach 1079 – 1098. Była to fundacja Sieciecha, potężnego palatyna księcia Władysława Hermana. Około 1200 r. kościół gruntownie przebudowano. Podwyższono wieże i utworzono transept. Według Jana Długosza świątynia ta jako jedyna oparła się nawale tatarskiej w 1241 r. Około 1702 r wnętrze świątyni przekształcono w stylu barokowym według koncepcji Baltazara Fontany. Na uwagę zasługuje ołtarz główny. Ustawiono na nim okazałe tabernakulum z hebanu, a także niezwykła ambona w kształcie łodzi. W skarbu przechowuje się bezcenne zabytki jak przenośną Mozaikę Matki Boskiej z XII i XIII wieku oraz figurki jasełkowe z XIV w. Kościół stanowi perełkę kultury romańskiej w Polsce.

przewodnik po krakowie - Kościół Św. Andrzeja

Zapraszamy na wycieczkę z szalonym przewodnikiem po Krakowie.

©2020.szalonyprzewodnik.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone

WINDWEB - Strony Internetowe