Przewodnik po Krakowie

Przedstawia Collegium Maius

Jest to najstarsza budowla Akademii Krakowskiej, utworzona z kilku domów miejskich na przestrzeni XV wieku. W budynku tym mieściły się lektoria, czyli sale wykładowe. Tutaj również mieszkali profesorowie. W XIX wieku swoją siedzibę miała tutaj Biblioteka Jagiellońska. W latach 1840-1870 przebudowano budowlę w stylu neogotyckim. Po II wojnie światowej stworzono tutaj Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Muzeum kryje w sobie wiele ciekawych miejsc. Można zobaczyć tutaj m.in. pokój Kopernika, salę upamiętniającą jego studia na krakowskiej uczelni w latach 1491-1495. Do najciekawszych miejsc należy StubaCommunis, czyli sala wspólna. Była to jadalnia profesorska, której ozdobą są XVII-wieczne schody profesorskie oraz XIV-wieczna figura Kazimierza Wielkiego. Szczególne miejsce stanowi Libraria, dawna biblioteka, w której obecnie obraduje senat uczelni. Jej ściany zostały uświetnione portretami profesorów uczelni.

Zapraszamy na wycieczkę z szalonym przewodnikiem po Krakowie.

©2020.szalonyprzewodnik.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone

WINDWEB - Strony Internetowe